Amadyny

O [nazwa sklepu]

Amadyny Wspaniałe to piękne australijskie ptaki obecnie zagrożone wyginięciem. Ich odkrywca - przyrodnik John Gould - zachwycony pięknem amadyn nadał im nazwę na cześć swojej żony: Lady Gouldian Finch. Są również znane jako Rainbow Finch czy Painted Finch - tęczowe i malowane amadyny.